Jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników magazynu?

Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników magazynu?

Magazyn to miejsce pracy, które niesie za możliwość sytuacji szczególnie niebezpiecznych dla pracowników. Wynika do z wielości i różnorodności operacji, które się tam wykonuje. Bezpieczna, a zarazem efektywna praca na magazynie wymaga znajomości przepisów dot. zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także ich praktycznego stosowania. Najważniejszym aktem prawnym, który stanowi o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie jest Kodeks pracy – Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Jak zatem zapewnić takie bezpieczeństwo w magazynie? Odpowiedź na to pytanie na pewno znajdziesz w tym artykule.

Obowiązek pracodawcy

W Kodeksie pracy możemy znaleźć zapisy, które określają ciążące na pracodawcy podstawowe obowiązki. Wśród nich jest również zapis, jakoby pracodawca był zobowiązany do ochrony zdrowia i życia pracowników, poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, wykorzystując do tego osiągnięcia nauki i techniki. To właśnie na pracodawcy spoczywa obowiązek organizacji pracy w taki sposób, aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa i higieny pracy. Kadra kierownicza wraz z pracodawcą muszą znać przepisy o ochronie pracownika, a także m.in. organizować stanowiska pracownicze zgodnie z przepisami i zasadami BHP, reagować na wszelkie potrzeby związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, a także dbać o higieniczny i bezpieczny stan pomieszczeń pracy oraz wyposażenia technicznego.

Zagrożenia na magazynie

Osobą najbardziej narażoną na niebezpieczeństwo na magazynie, to przede wszystkim jego pracownik. W zależności od stanowiska, a więc i obowiązków ciążących na pracowniku tej przestrzeni, jest on narażony w różnym stopniu na ryzyko niebezpieczeństwa. Do najczęstszych zagrożeń pracowników magazynu należą:

  • urazy pleców, kończyn górnych i dolnych spowodowane przenoszeniem ciężkich przedmiotów,
  • potrącenia przez poruszające się po magazynie pojazdy,
  • urazy i stłuczenia, które wynikają z poślizgnięć lub potknięć na nierównej, lub śliskiej powierzchni,
  • urazy ciała spowodowane upadkiem z wysokości,
  • urazy w wyniku uderzenia spadających przedmiotów,

Jak zapobiec lub zniwelować skutki tych niebezpieczeństw?

Wyposażenie pracownika

Pracownik magazynu powinien być wyposażony przed w wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy, co jest jego obowiązkiem wynikającym z wyżej wymienionej ustawy, a którą zdobyć powinien podczas szkolenia zapewnionego przez pracodawcę. Również powinien być on wyposażony w odpowiedni sprzęt oraz odzież ochronną, które zapewnią mu bezpieczeństwo, a w razie wystąpienia niebezpiecznej sytuacji, ochronią go przed nieszczęśliwymi skutkami wypadku. Właściwy sprzęt oraz odzież pracowniczą możesz znaleźć w wielu sklepach, ale najlepszy będzie do tego profesjonalny sklep BHP. Inwestycja w dobry i dedykowany pracownikom magazynu sprzęt, a także różnego rodzaju odzież, dodatki, akcesoria, czy zakup środków medycznych na każde miejsce pracy, to przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom magazynu to przede wszystkim przeszkolenie ich z podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także np. właściwego korzystania z maszyn i sprzętów wykorzystywanych podczas pracy. Powinno się również zwrócić szczególną uwagę na wyposażenie pracownika, a także wyczulenie go na natychmiastowe zgłaszanie wszelkich usterek i wad w miejscu pracy, które zauważy. Jest to o tyle istotne, że im szybsza reakcja i naprawa, tym mniejsze ryzyko wystąpienia potencjalnego zagrożenia czy niebezpieczeństwa grożącego pracownikowi magazynu.

(fot. pixabay.com)

Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*